Proizvodi i usluge tvrtke Eko-kart d.o.o. isključivo su namijenjeni pravnim osobama (poduzetnicima,obrtnicima,opg-ima…).

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave vrijede u trenutku zaključene narudžbe. U sve cijene je uračunat PDV. U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, odmah ćemo Vas obavijestiti.

Cijene su izražene u kunama uključujući PDV od 25% i vrijede do isteka zaliha. Slike i opisi proizvoda su pripremljeni na način da kupcu točno prenose sve karakteristike proizvoda te se obnavljaju i dodaju ažurno. Unatoč velikoj pažnji moguće su greške u tekstu i slikama proizvoda, a u tom slučaju mjerodavan je navod naših zaduženih zaposlenika. Kupci izvršavaju plaćanje direktno u poslovnici, pouzećem ili putem ponude (uplata na transakcijski račun).

NARUDŽBE

Narudžbu smatramo izvršenom na temelju potvrde o uplati tj.uvidom u našu evidenciju.
Robu isporučujemo po uplati.

REKLAMACIJA PROIZVODA

Kupac je dužan prilikom preuzimanja kupljenih proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati direktno pri kupovini u poslovnici ili dostavljaču koji je istu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja (osim ako oštećenja nisu nastala u transportu od strane naručenih dostavnih službi). U tom slučaju potrebno je obavjestiti naše djelatnike  kako bi se u što kraćem roku organizirala nova isporuka.

Ukoliko sadržaj pošiljke ne odgovara narudžbi, izuzev kada ste obaviješteni da se uslijed nedostatka proizvoda na skladištu ili otkazivanja transakcije isti ne može isporučiti uz ostale proizvode iz narudžbe, vratite nam pošiljku, a mi ćemo Vam ispravni proizvod poslati na naš trošak. Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (kupovina putem telefona, kataloška prodaja) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. ZZP), u roku sedam (7) dana od primitka robe. Kupac e-mailom ili telefonom mora obavijestiti Prodavatelja o otkazivanju narudžbe. U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od spomenutih 14 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već će se izvršiti procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor se jednostrano može raskinuti u roku 14 dana koristeći obrazac za jednostrani raskid ugovora koji možete preuzeti u PDF formatu te ga možete ispuniti i poslati na naš broj fax-a 01 2852 252 ili putem elektroničke pošte na e-mail: info@eko-kart.hr.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora (PDF).

POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA

Ako jednostrano raskinete ugoovor, ukoliko su u navedenom roku novćana sredstva uplaćena na račun Eko-kart d.o.o. vrši se povrat novćanih sredstava najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimljena odluka o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novćanih sredstava bit će izvršen na način na koji je izvršena uplata. U slučaju da se pristane na drugi način povrata iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
ukoliko je roba isporučena kupcu, povrat novca može se izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon dostave dokaza o povratu robe u stanju u kojem je kupac i preuzeo.

POVRAT ROBE

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu osobi koja je ovlaštena za primanje robe.
Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak. (ZOO, Članak 400.)
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

Ova se odredba ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike. (ZOO, Članak 402.)

KUPOVINOM PROIZVODA OD TVRTKE EKO-KART d.o.o. PRIHVAĆATE NAVEDENE UVJETE POSLOVANJA