Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se koristiti samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Nije dozvoljeno mijenjanje, distribuiranje, javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji bez pismenog dopuštenja tvrtke Eko-kart d.o.o..

Podaci na našoj internet stranici ne moraju biti u cijelosti ispravni niti potpuni.

Eko-kart će pokušati u što bržem vremenu ažurirati i promijeniti netočne podatke.

Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove web lokacije na svoju vlastitu odgovornost.

Eko-kart ne može jamčiti da će web stranica i lokacija biti raspoloživa u svakom trenutku, bez virusa i da neće sadržavati neke pogreške.